Ambiente

Toilitech и екологичен ангажимент

През годините нашето дружество винаги е работило, следвайки убеждението, че защитата на околната среда е главна ценност, която следваме. Нашият ангажимент към опазване на околната среда е ясно изразен в използването на материали и технологии, които свеждат до минимум негативното въздействие върху околната среда благодарение на намалената консумация на вода и електроенергия. Заводът ни в Bareggio е оборудван с фотоволтаична система, която намалява емисиите CO2 и осигурява енергия от възобновяем източник.
Дружеството изцяло отговаря на стандарта за управление на околната среда на Международната организация по стандартизация (ISO) 14000.

Цикъл на ползване на тоалетните с ниска степен на въздействие върху околната сред.

90% от компонентите на нашите обществени тоалетни могат да бъдат рециклирани (цимент, алуминий, пластмаса и др.). Нашето дружество предлага услуга събиране и депониране на тоалетни, които са стигнали края на цикъла на ползване, което се организира от завода.

Система за дистанционно управление на автоматизираните тоалетни

Всички наши автоматизирани тоалетни могат да бъдат снабдени със система за дистанционно управление, която контролира състоянието на тоалетната. По този начин се намалява броят посещения за почистване и се оптимизира поддръжката със спестяване на до 10% консумация на гориво.

Свеждане до минимум на консумацията на вода в автоматизираните тоалетни

Нашите самопочистващи се тоалетни са снабдени със система за измиване, която използва до 35% по-малко количество вода в сравнение с традиционните, с консумация от 16 литра за един цикъл на измиване. Когато тоалетната е свободна, водната система се затваря, за да предотврати риска от загуба и хабене на вода.

Вътрешна система за осветление с ниска консумация на енергия

Вътрешното и външното осветление на тоалетните се осигурява от 12 V светодиодни лампи. Когато тоалетната е свободна, лампите се изключват за избягване на излишна консумация на енергия. Общата консумация на енергия е около 20 W на цикъл.

Екологична система за дезинфекциране DCN-ECO3®

Автоматичните тоалетни се дезинфекцират цялостно на определени времеви интервали, без да се изхвърлят замърсители в околната среда.