vendita

ПРОДАЖБИ

TOILITECH проектира и разработва решения за обществени тоалетни.
За да се съобрази с бюджета на своите клиенти, TOILITECH използва няколко системи за продажби:

 • Продажба на тоалетни със съдействие по поддръжката по заявка
 • Продажба на тоалетни  с включен абонаментен договор за поддръжка PTMaintenance® за управление и поддръжка на съоръжението за минимален период от три години.
 • Дългосрочно отдаване под наем,  с включен абонаментен договор за поддръжка PTMaintenance®  за управление и поддръжка на съоръжението за минимален период от три 5-15 години.
 • Безплатна доставка и поддръжка на тоалетни за минимум 10 години    при гарантиран минимален доход, изцяло платим на PTMatic
Controllo remoto

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

Основната ни цел е да осигуряваме тоалетни, които във всеки един момент са ефикасни и гарантират необходимото ниво на чистота и хигиена при всяко ползване. Поради тази причина TOILITECH е сформирало специален отдел за осигуряване на съдействие и поддръжка на своите тоалетни: високо квалифицираният обучен персонал осъществява дейността си в Италия и други страни с помощта на система за дистанционно управление на всеки обект. Плановете за осигуряване на съдействие се разработват с клиентите и могат да включват:

 • Планирана поддръжка на обществени тоалетни: основно обслужване, включва периодични редовни проверки на тоалетните
 • PTLine дистанционен контрол: монтиране на система за дистанционен контрол  в самопочистващите се тоалетни  за управление и поддръжка на съоръжението
 • PTMaintenence® абонаментен договор за управление и поддържане на  самопочистващите  се тоалетни: услуга до ключ, която осигурява  лесно и ефективно управление на всички аспекти, свързани с поддръжката за перфектно обслужване на нашите автоматични тоалетни

КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ

Всички тоалетни  TOILITECH имат:

 • Двугодишна гаранция, валидна от датата на монтаж за всеки вид неизправност с безплатна замяна на дефектни части, които се заменят, ако бъдат върнати
 • 10-годишна гаранция за конструкцията.
 • СЕ сертификация на продукти  с доказателство за сертифицирането, издадено от външна оторизирана лаборатория с цел осигуряване на максимална гаранция за нашите клиенти
 • Санитарен сертификат за всяка самопочистваща се тоалетна, валиден за цялата тоалетна. Нашият изключителен цикъл за дезинфекциране DCN-ECO3®  елиминира 99,99% от бактериите. Системата гарантира отсъствието на замърсители във водата за измиване, осигурява много ниско въздействие върху околната среда и възможност за повторно използване на отпадъчната вода за напояване без необходимост от пречистване.
 • Самопочистващите се тоалетни на TOILITECH могат да бъдат оборудвани със система за почистване на пода с нулеви емисии / напълно механично почистване на замърсяванията и окончателно подсушаване. Нашата система Lava;–Tergipavimento® е патентована с номер на патента MI 2005 A001873.
 • TOILITECH е дружество, сертифицирано по  ISO 9001:2000.
 • Системата за поддръжка PTMaintenance® отговаря на стандартите за околна среда ISO 14000.